Web Tasarım

Web Tasarım

Web Tasarım

Web Tasarım

Web Tasarım Web Tasarım

PROFESYONEL WEB TASARIM VE ÖNEMİ ÜZERİNE

Web tasarım en temelde bir dışa vurum, ifade ve iletişim biçimidir. Marka, web tasarım tercihleri ile rakipler arasından sıyrılır, adını duyurur, müşteri portföyünü ve iş hacmini genişletir. Bir internet sitesi tasarlama süreci fikir ve açıklamaların estetik bir üslupla belli çerçeveler içerisinde düzenlenerek yazılıma dönüşmesi olarak açıklanabilir. İnternet sayfası bir nevi markanın dijital kimliğidir. Marka imajı, pazar gücü, hedef kitle ve hatta iş kalitesine yönelik fikirler üzerindeki olumlu etkisini de unutmamak gerekir. İyi bir web tasarım ile yeni müşteriler kazanmak ve bunları daimi müşterilere dönüştürmek mümkündür. Bu noktada devreye “iyi bir web sitesi nasıl olmalı?” sorusu girer. Bu sorunun tek bir yanıtı olmamakla birlikte temel olarak şunu sorgulamak gerekir: İnternet sitesi amaca uygun, net ve okuyucuları memnun eden bir içerik ve tasarım sunuyor mu? Yoksa, sayfayı ziyaret edenlerin kafasını iyice karıştırıyor, vaat edilen bilgiye erişimi zora sokuyor ve görsel olarak yoruyor mu?

İYİ BIR WEB SİTESİ TASARLAMAK

Web sitesinin müşteriye verilen kaliteli hizmet ve ürünler gibi okuyucuya bir değer katması önemlidir: Markanın dijital gücü işlevsel bir web sitesi ile kendini belli eder ve görünürlük ivmeli olarak artar. Şunu unutmamak gerekir: Başarılı bir web tasarımında müşterileriniz için iyi ve faydalı olmak ön şarttır. Bundan dolayı bir internet sitesinin başarısı, okurun siteye gelme amacını en doğru, güvenilir ve açık biçimde karşılaması ile doğru orantılıdır. Dijital çağın avantajlarından biri iyi bir web sitesi tasarlamak için gereken araçların varlığı ve bunlara erişimin mümkün olmasıdır. Navigasyon, interaktif özellikler, güvenli ödeme seçenekleri ve multimedya araçlar ile içeriği zenginleştirme, farklı tarayıcı ve işletim sistemlerine ya da mobil cihazlarda kullanıma uygunluk yapılabileceklerden yalnızca bir kaçıdır. “Web tasarım uzmanı”, “web master” ve “web tasarımcı”lar iyi bir web sitesi tasarlama noktasında önemlidir; taleple tutarlı biçimde web sitesini hazırlar, bilgiyi sunan ve bilgiye ihtiyaç duyan tarafları birbirine bağlarlar.

ESTETİK KALİTE, FARK YARATIR

Bir tasarımın estetik kalitesi onun kullanışlılığı ile bağlantılıdır. Marka vizyonuna hitap eden görsel ve tematik yapı estetiğin bir koluysa kullanışlılık diğer koludur. Bu bakımdan tıpkı görsel tasarım gibi, internet sayfasında aranılanı kolayca bulabilmek, sekmeler arasında rahatlıkla geçişler yapabilmek, bilgiyi doğru ve eğlenceli biçimde verebilmek basit gibi görünse de estetik açıdan önemlidir. Örneğin; okur online satış gerçekleştiren bir e-ticaret sitesi konseptinden, satışı yapılan ürünleri inceleyebilme olanağı, yorucu ve zorlayıcı olmayan bir tasarım, diğer kullanıcı yorumları ve güvenli ödeme teminatına dair açıklamalar bekler. Tüm bunları etkileyici bir tasarımla, gelişmiş grafiklerle ve anlaşılır bir arayüzle sunmak markanın akılda kalıcı olmasında son derece etkilidir.

WEB TASARIM SÜRECİ

  • İnternet sayfası tasarımında her şeyden önce analiz yapmak gerekir. Amaç, vizyon ve hedefler belirlenir ve bunlara uygun çözümler geliştirilir. Dijital platformdaki hedeflerin en iyi biçimde belirlenmesi markanın tabandan yukarı doğru biçimde yükselişini kolaylaştırır.
  • Marka imajı ve sektörel gücün artışı için dijital dünyada kurumsal web sitesi ve kimlik inşa edilir. Markanın ziyaretçiler ve müşteriler üzerinde iyi bir etki yaratması adına sunulan hizmet ve ürünlerin ya da marka vizyon ve misyonunun iyi bir izlenim bırakmasının yol haritası çizilir.
  • Dijital dünyada var olabilmenin ön koşullarından biri iyi bir web yazılım geliştirmektir. Markayı tanıtmak, sunulan ürün ve hizmetlere yönelik bilgi vermek ya da markaya dair iyi bir intiba uyandırmak için kaliteli bir web yazılıma ihtiyaç vardır. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan mobil ve web optimizasyonlu internet sitesi tasarımları profesyonelliğinizi yansıtacaktır.
  • Gelişen teknolojinin bir getirisi olan müşteri ile aracısız iletişim kurma seçeneği sosyal medya kanallarını ustalıkla kontrol etmeyi gerektirir. Sosyal medya içeriklerinin yönetimi, bu alanın işlevselliği ve yaratıcı fikirlerle harmanlanması hem markanın gücünü hem de markaya duyulan güveni artıracaktır.
  • Sıra dışı, yenilikçi ve özgün kurumsal içerikler üretmek markayı alanında uzman konuma getirir. Rakip firmalar arasından sıyrılmak ve öncelikli hâle gelmek için dijital alanda profesyonel içerik yönetim ve PR hizmeti sağlamak çok önemlidir.

PROFESYONELLİĞİN İLK ADIMI: ÖZGÜNLÜK

Web sitesi oluşturmak ve kitlelere ulaşmanın günümüzde daha kolay olduğu bir gerçek! Fakat iş dijital mecrada profesyonel marka kimliği oluşturmaya geldiğinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur ve bunlardan biri de özgünlüktür. Bir bilgiyi ilk elden ve birinci ağızdan duyuran olmak ile bilgiyi farklı kaynaklardan “almak” arasında elbette fark olacaktır. Özgünlük görsel ya da yazınsal bir içeriği sitenize kopyala – yapıştır yapmaktan daha fazlasıdır. Esasen özgünlük web sitesinin ana sayfası ile başlar. Logonuz, başlık ve açıklama bölümü, “call-to-action” bölümü, video, resim ve simgeler, menüye ulaşım seçeneği ve bunların nev-i şahsına münhasır olması okuru doğrudan etkileyecektir. Özgün web tasarım oluşturma kullanıcılar üzerinde iyi bir izlenim bırakmak isteyen her kişi, şirket ve kurumun temel hedefi olmalıdır. Bu bakımdan özgünlük, sanatsal niteliği de olan ve bilgi-birikim gerektiren web tasarımında dikkatle üzerinde durulması gereken bir konudur. Her ne kadar teknik yönü ağır basıyormuş gibi görünse de web tasarımının bir de sanatsal bir boyutu vardır. Taklit, farkı ortaya koymanın önüne set çeker ve genel izlenimi zedeler. Bu da marka imajını doğrudan negatif etkiler. Okur özellikle, özgün olmayan içeriklerin orijinal iddiası ile kendine sunulması durumunda markaya mesafe alır. Büyüme, ilerleme ve iyi biz izlenim bırakma gayesindeki şahıs ve kurumların profesyonel web tasarım uzmanları ile çalışması önem arz eder.

WEB SİTESİNİN İNŞASI

İnternet sitelerine girildiğinde her şey çok sade görünse de bu sürecin arka planında özel kodlamalar, araçlar ve yoğun bir iş gücü yatar. Web tasarım aşamaları arasında önce projelendirme yapılır. Bu süreç rakiplerin incelenmesini, brief ve kullanıcı deneyimlerini içerir. Daha sonra devreye grafik tasarım girer ve bunu HTML / CSS kodlama takip eder. Bu adım konunun uzmanlarınca dikkatlice hazırlanır. Akabinde CMS aktivasyonu ve test süreci tamamlanır ve ortaya kullanıcıya ulaşacak internet sitesi çıkar. Müşterilerin memnun kalması ve kaliteli bir web tasarımla karşılaşması için web tasarımının geneli itibari ile özgün olması şarttır. Uzman grafik ve web tasarımcılar tüm bu aşamaları hızlı ve etkili biçimde planlayarak çeşitli fiyatlandırmalarla tamamlar. Maliyet kısmı sitenin teknik gerekliliklerine göre değişkenlik gösterir. Hazır şablon ve temalar kullanılarak hazırlanan bir web sitesi ile özgün kodlamalardan oluşan bir web tasarımının hem maliyeti hem de kalitesi farklı olacaktır. Özel kodlamalar, estetik tercihler, doğru tema seçimi ve çeşitli medya araçları sunan bir arayüzün daha işlevsel ve fayda odaklı olduğunu da belirtmek gerekir.

BAŞARILI WEB TASARIMININ ÖNEMİ

Web tasarımı hem sanatsal hem de teknik bir süreçtir. Dizayn markanın dijital platformdaki çehresi olarak başlı başına şirketinize ve kurumsal kimliğinize katma değer sağlar. İyi bir web sitesi marka ismini yücelteceği ve markanın görünürlüğünü artıracağı gibi kötü tasarlanmış bir internet sayfası markanın adına ve saygınlığına gölge düşürebilir. Çünkü internet sitesi, sayfayı ziyaret edenlere neyi, nasıl yaptığınıza dair fikir verir. İşletmeler bu sebeplerle profesyonel web sitesine ihtiyaç duyar. Zira, mevcut ve potansiyel müşterilerin kurumsal kimliğinizi gördüğü ve sizinle iletişime geçtiği yer olan web siteniz marka vizyonunu en iyi biçimde yansıtmanızı gerektirir. İyi tasarlanmış internet sitesi okura eğlenceli bir deneyim yaşatmayı, ziyaretçilere değerli içerikler ulaştırmayı, müşterilerinize ürün ve hizmetlerinize dair faydalı seçenekler sunmayı kapsadığından tüm bunlar yeni müşteri, mevcut müşteri artışı ve kârlılık vadeder. Tüm süreçler üzerine detaylıca düşünerek aksiyon almak neticeyi daha etkili kılar. İyi bir web tasarımı ayrıca tüm tasarım aşamalarının ardından internet sayfasına erişim aktif hâle geldikten sonra web sitesinin arama motorlarında üst sıralarda yer alması sürecini de olumlu etkiler. Unutmayın; müşterileriniz için iyi olan nihayetinde sizin için de iyi olandır. Özgün e-ticaret web sitesi ve kurumsal web sitesi hazırlatmanız için profesyonel ekibimizle biz hazırız. Hemen iletişime geçin.

BİZE HEMEN ULAŞIN